Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС на тема: „ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ-15 СЕПТЕМВРИ”