Почитувани,

Излезе најновиот број на Е-МАПАС 21 на тема: “Зелен плик”.