Во прилог е  најновиот број на Е-МАПАС 24 на тема: “Права и обврски на членовите преку прашања и одговори”