Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши на 18.01.2018 година гостуваше во емисија на турската редакција на МРТ 2.

Целта на гостувањето беше да даде осврт за своето 10 годишно работење во МАПАС и пензискиот систем како еден од најважните сегменти на системот на социјалната сигурност.

МАПАС и во иднина ќе продолжи со информирање на јавноста и со активностите за заштита на интересите на членовите на пензиските фондови.