Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши на 17.03.2018 година гостуваше во Македонското радио на програмата на турски јазик.

Целта на гостувањето беше да даде осврт за своето 10 годишно работење во МАПАС и пензискиот систем како еден од најважните сегменти на системот на социјалната сигурност.
МАПАС и во иднина ќе продолжи со информирање на јавноста и со активностите за заштита на интересите на членовите на пензиските фондови.