Објавен е новиот број Е – МАПАС бр. 26 каде може да прочитате повеќе за приносот и надоместоците