Советот на експерти ја одржа првата конститутивна седница на 04.07.2018 година.