На ден 27.03.2019 година во пошироките медиуми се објавени информации дека “Државната антикорупциска комисија отвори случаи против повеќе судии за злоупотреби и коруптивни дејствија” и во истите објави е наведено дека “По допрен глас ќе отворат и предмети за судир на интереси и за сопругата на поранешниот министер Спиро Ристовски, Маја Ристовска, која е вработена во МАПАС”.

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека сопругата на поранешниот министер Спиро Ристовски, Маја Ристовска, никогаш не била вработена во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС и исто така ги замолува медиумите да извршат корекција на нивните објави со цел јавноста да биде точно информирана.