Почитувани,
МАПАС го објави месечиот билтен за Октомври 2019 година.