Почитувани,
Излезе новиот број на Е-МАПАС бр.38 (Април 2021) “Ефектите на COVID-19 врз пензиските фондови”