Lajmet e rreja

Mirë se vini në ueb faqen MAPAS

Agjensioni për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional

Për MAPAS-in

Agjensioni për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional është e themeluar në muajin korrik të vitit 2002, me emërtimin e drejtorit nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Agjensioni për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional është e themeluar për kryerjen e mbikëqyrjes të punës së fondeve pensionale me qëllim për të mbrojtur interesаt e anëtarëve të fondeve pensionale (persona të siguruar). Agjencia ka cilësi të personit juridik dhe për punën e saj i jep raport Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Agjencia është përgjegjëse për dhënien, tërheqjen dhe marrjen e lejeve për themelimin e shoqërive, kryerjen e veprimtarive – udhëheqjen me fondet pensionale dhe dhënien, tërheqjen, revokimin dhe ndërprerjen e lejeve për udhëheqjen e fondeve pensionale vullnetare dhe obligative. Ajo kryen mbykëqyrjen e punës së shoqërive pensionale, të fondeve pensionale të obliguara dhe atyre vullnetare, si dhe të rojtarëve të pronave dhe menaxherëve të huaj të mjeteve financiare.
Lexo më shumë