Ponderet e vërtetuara sipas fondeve për vitin  2014

2014

NPF

КBI parë

Јаnar

49,30%

50,70%

Shkurt

48,99%

51,01%

Маrs

49,00%

51,00%

Prill

49,27%

50,73%

Maj

49,07%

50,93%

Qershor

49,09%

50,91%

Korik

49,18%

50,82%

Gusht

49,18%

50,82%

Shtator

 48,60%

51,40% 

Tetor

 49,05%

50,95% 

Nëntor

49,10%

50,90%

Dhjetor