11.07.2014

1. Rregullore per kriteriumet ne raport me kushtet hapsinore dhe meterialo-teknike si dhe pajisjet informatike te hapësirave për dhënien e provimit për agjent, dhe

2. Rregullore për agjent të shoqërive pensionale