Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional

Kontorllim dhe shpërndarje e personit të siguruar

Pajtohem me politikën e privatësisë

* Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e përcaktuar më sipër, duke kontrolluar shpërndarjen në një fond të detyrueshëm pensioni.

Skip to content