Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека:  првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 02.05.2019 (четврток) година со почеток во:

09:00 – 11:00 часот (просторија 1);

11:30 – 13:30 часот (просторија 1);

14:00 – 16:00 часот (просторија 1).

 

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 10.05.2019 (петок) година во:

09:00 – 11:00 часот (просторија 1);

11:30 – 13:30 часот (просторија 1);

14:00 – 16:00 часот (просторија1).

 

Локација на испитниот центар:

Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје
Република Македонија