Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 31 на тема: „Состојбите во пензиските системи во светот”