Почитувани,
МАПАС го објави месечиот билтен за Јули 2019 година.