Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 34 на тема: „ИНФОРМИРАЈ СЕ И ТИ”