Повеќе детали од интервјуто на следниот линк:

https://youtu.be/0ct6Zb4QFXE