Почитувани,

Во прилог е најновиот број на Е-МАПАС 28 на тема: Актуар во втор и трет столб.