Почитувани,
МАПАС го објави месечиот билтен за Август 2019 година.