Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 33 на тема: „СУПЕРВИЗОРСКИ МЕРКИ”