МАПАС во текот на волонтерската акција прави набавка и достава на намирници на пензионерите на кои им е потребна помош. Доколку сте пензионер или познавате пензионер кому му треба помош во обезбедување на секојдневните намирници, секој работен ден, од 09:00 до 17ч, јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 11 800.

Обезбедувањето на намирниците за пријавените пензионери во рамките на акцијата се одвива секој четврток, до 15ти ноември, во општините во Скопје.

Услугата е бесплатна и при доставата треба да се покријат само трошоците за набавените продукти.