Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 36 на тема: „АКО ТИ Е РАНО ЗА ПЕНЗИЈА, НЕ ТИ Е РАНО ЗА PENZIJA.MK

Линк: http://mapas.mk/wp-content/uploads/2020/12/e-mapas-36.pdf