Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Ден за пензиска свесност – 15 септември

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), организира информативен настан по повод одбележување на “Ден за пензиска свесност – 15 септември”.
Информативниот настан ќе се одржи на 14-ти септември (петок) на плоштад Македонија до хотел Мериот. На настанот ќе учествуваат МАПАС и двете пензиски друштва, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Сава пензиско друштво а.д. Скопје.
Исто така, настанот ќе биде одбележан и низ повеќе градови во деловните соработници на пензиските друштва:
– Експозитури на НЛБ Банка АД Скопје, деловен соработник на Сава пензиско друштво а.д. Скопје,
– Експозитури на Комерцијална банка АД Скопје, деловен соработник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.
Целта на овој информативен настан е да се истакне и да се зголеми свесноста за пензискиот систем и важноста на финансиската писменост на јавноста и за таа цел на настанот ќе бидат поделени најнови информативно – едукативни материјали подготвени од страна на МАПАС и пензиските друштва.

Skip to content