Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Ден за пензиска свесност -15 септември

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), по повод одбележување на Денот за пензиска свесност – 15 септември организираше меѓународна конференција пред претставници од државни институции, регулаторни тела и соработници.

dsc_9854

Во првиот дел од конференцијата се обратија гувернерот на Народна Банка на Република Македонија, господин Димитар Богов и претседателот на Советот на експерти на МАПАС, господин д-р Булент Дервиши.

dsc_9820

Во вториот дел од меѓународната конференција се одржа панел дискусија на тема: Размена на искуства за информирање на јавноста во другите земји на која учесници беа гости од Хрватска, Словачка и Албанија.

dsc_9876

На настанот беа поделени најнови информативни – едукативни материјали подготвени од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), кои се во насока на континуираните активности за финансиска едукација на населението.

 

Материјали од меѓународна конференција:

 

Обраќање на претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши.

Skip to content