Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Борче Божиноски

Дата на раѓање: 18.04.1973
Образование: Дипломиран правник со правосуден испит
Националност: Македонец

Професионални податоци

Дипломиран во 1996 година на Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје.
Положен правосуден испит во 1998 година.

  • 1998-2000 вработен во адвокатска канцеларија
  • 2001-2006 година вработен во Град Скопје, како помошник претседател на Комитетот за општествени дејности.
  • од 2006 година вработен во Агенција за вработување – Центар за вработување на Град Скопје.
  • во 2016 година посебен советник за политики за вработување, труд, безбедност при работа и пензиско инвалидско осигурување во кабинетот на министерот за труд и социјална политика Фросина Ременски.
  • од август 2017 година раководител на Центар за вработување на Град Скопје.
Skip to content