Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Марина Макенаџиева Павловска

  • Дипломиран економист
  • Катедра за: Бизнис администрација и Маркетинг
  • Дата и место на раѓање:
  • 19ти јуни, 1983 година во Скопје.

Марина е родена на 19.06.1983 во Скопје, а во 2008 година се стекнува со титулата дипломиран економист, на отсек Бизнис администрација и Менаџмент.

Марина има 14 годишно работно искуство во финансиски институции.

Својата професионална кариера ја започнува во 2004 година како еден од најмладите брокери на Македонска берза за хартии од вредност, за потоа во 2010 година кариерата да ја продолжи како Извршен директор во Друштво за застапување во осигурување, МК Осигурување.

Во компанијата Винер Лајф е од Март 2011 година, каде најпрво работи како Менаџер за големи клиенти, а од Септември 2013 година ја извршува функцијата Менаџер на продажба на внатрешната мрежа.

Skip to content