Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Ментор Јакупи

Персонални податоци

Адреса: Киро Фетак бр. 3
Живеалиште: Куманово
Државјанство:Р.Македонија
Датум и место на раѓање: 01.04.1981
Брачна состојба: Женет
Телефон: 076/298-258
Email : m_jakupi @yahoo.com

Профил 

 • Комуникациски вештини
 • Учтив
 • Компјутерски вештини
 • Професионален
 • Успешен работник
 • Самодоверба

Едукација 

 • 1999 – средно образование „Гоце Делчев„-Куманово
 • 2004 – Економски факултет во Приштина

Искуство

 • 1999-2000-Броун & Рут Сервисес како Супервизор 1999-2000
 • Водич на конвој
 • Креирање и менаџирање стратешки планови
 • Преведувач
 • Диспечер
 • Одлучен
 • Мотивација на работниците
 • 2002-2005- Мен-фи 2002-2005

Книговодствени услуги   

 • 2006- Ресторант Ројал Палас – генерален менаџер 2006-

Менаџирање на работа     

 • 2010-2012 Заменик директор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 • 2012-денес Член на совет на експерти при Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 • Комплетно менаџирање на Агенцијата и работниците
 • Подготовка на стратешки план за заштита на членови од втор и трет пензиски столб.
 • Креирање на политики во врска со пензиското осигурување и придобивките од овој тип на осигурување
 • Можноста за инвестирање на средствата на членовите во разни финансиски инструменти
 • Зголемување на инвестицискиот капитал на членовите од втор и трет пензиски столб
 • Финансиска и институционална контрола на двете пензиски друштва со цел минимизирање на ризик при работа и капитални инвестиции на средствата.
 • Креирање на полугодишни и годишни финансиски план, како и месечни, тромесечни и годишни билтени
 • Финансиски извештај за работата на Агенцијата
 • Извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување
 • И други работи поврзани со пензискиот систем и пазарот на капитал.

Разно:

 • Учесник на обуката за “School for young politicians” во Охрид,
 • Обуката во Осло како претставник од Република Македонија Oslo “Peace building and sustainable peace”
 • Пројект за лицата кои доаѓат од кризни региони за учење на англискиот јазик и компјутерски вештини,
 • Други активности со НВО
Skip to content