Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Презентација за студенти од Американ Колеџ (UACS Skopje)

Денес во просториите на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, беа присутни студенти од Американ Колеџ (UACS Skopje) на кои им се одржа презентација од страна на вработените на МАПАС на тема “Капитално финансирано пензиско осигурување”.

Skip to content