Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Vizitë ishin studentë të Kolegjit Amerikan (UACS Skopje)

Sot në hapësirat e Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional – MAPAS, në vizitë ishin studentë të Kolegjit Amerikan (UACS Skopje) të cilëve i’u mbajt prezantim nga ana e punonjësve të MAPAS-it me temë “Sigurimi pensional me financim kapital”.

Skip to content