Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Njoftim për hulumtim të opinionit publik

Njoftohen anëtarët e shtyllës së dytë të sistemit të pensional në Republikën e Maqedonisë së Veriut se gjatë muajit мај – qershor 2024, do të kryhet një hulumtim i opinionit publik për informimin e anëtarëve në Fondet pensionale obliguese, për kursimet e pensioneve dhe përfitimet e tyre nga anëtarësia në shtyllën e dytë. Hulumtimi do të kryhet nga Shoqata për marketing dhe konsulencë MARKET VISION DOOEL Shkup (MARKET VISION) për nevojat e Agjencisë për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional -MAPAS përmes një hulumtimi telefonik të anëtarëve të shtyllës së dytë.

Për implementim e hulumtimit, MARKET VISION do të pyesë secilin të anketuar nëse dëshiron ose jo të marrë pjesë në hulumtimi, duke e informuar se pjesëmarrja është vullnetare. Në hulumtimi do të marrin pjesë vetëm personat që do të japin pëlqimin.

Qëllimi i hulumtimit është që të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe për të përmirësuar informimit në sistemin pensional për të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të shtyllës së dytë, nga njëra anë, si dhe të sigurojë informacion për njohurit të anëtarëve në Fondet pensionale obliguese, nga ana tjetër.

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

Skip to content