Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
12.07.2024
602.404
Numri i anëtarëve
11.07.2024
151,14 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
12.07.2024
32.411
Numri i anëtarëve
11.07.2024
3,84 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content