Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional
20.10.2021
546.411
Numri i anëtarëve
19.10.2021
101,92 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
20.10.2021
26.835
Numri i anëtarëve
19.10.2021
2,7 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content