Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
26.09.2022
566.147
Numri i anëtarëve
26.09.2022
109,86 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
26.09.2022
28.653
Numri i anëtarëve
26.09.2022
2,92 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content