Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
30.01.2023
573.055
Numri i anëtarëve
29.01.2023
116,78 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
30.01.2023
29.502
Numri i anëtarëve
29.01.2023
3,11 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content