Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
23.09.2023
586.947
Numri i anëtarëve
21.09.2023
128,17 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
23.09.2023
30.536
Numri i anëtarëve
21.09.2023
3,28 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content