Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
01.06.2023
579.535
Numri i anëtarëve
31.05.2023
61,52 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
01.06.2023
29.844
Numri i anëtarëve
31.05.2023
1,59 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content