Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional
26.11.2021
548.958
Numri i anëtarëve
18.11.2021
104,43 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
26.11.2021
26.996
Numri i anëtarëve
18.11.2021
2,78 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content