Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional
18.04.2024
598.193
Numri i anëtarëve
17.04.2024
143,55 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
18.04.2024
31.993
Numri i anëtarëve
17.04.2024
3,68 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content