Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional
25.05.2022
558.882
Numri i anëtarëve
25.05.2022
107,25 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
25.05.2022
28.129
Numri i anëtarëve
25.05.2022
2,89 MILIARD DEN.
Vlera neto e
mjeteve
Skip to content