Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Локација на испитен центар

Испитот за агенти се спроведува во просториите на:

Европски универзитет Скопје,  (3ти кат),
Булевар Свети Климент Охридски, Скопје 1000

Skip to content