Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Vendi i qendrës për provim

Испитот за агенти се спроведува во просториите на:

Европски универзитет Скопје,  (3ти кат),
Булевар Свети Климент Охридски, Скопје 1000

Skip to content