Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Посета на МАПАС од економски промотори

На 29.12.2015 година економски промотори од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Р. Македонија http://www.viagragenericoes24.com/female-viagra ја посетија Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС. Претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши и членот на Советот на експерти, Елизабета Видовиќ заедно со претставници од стручните служби на Агенцијата, пред […]

Брошура од најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања од II и III столб на пензискиот систем

МАПАС доби сертификати за меѓународните стандарди ISO 9001:2009 и ISO 27001:2013

МАПАС по успешна ресертификација го доби сертификатот за ISO 9001:2009 и за прв пат го доби сертификатот за стандардот ISO 27001:2013. Ноември 2015 година беше месец на екстерна ревизија од страна на овластените институции за стандардите – ISO 9001:2009 и ISO 27001:2013. На 04.11.2015 година и 17.11.2015 година, во две фази се реализираше екстерна ревизија […]

Седница на Советот на експерти

Советот на експерти одржа седница на http://www.viagragenericoes24.com/ 22.12.2015 година.

Skip to content