Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Соопштение за информирање на јавноста 01.04.2020

По повод објавените информации во медиумите за примена на мерки за помош на економијата преку интервенција во вториот столб од пензискиот систем на Република Северна Македонија, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објавува следното соопштение. Средствата на задолжителните пензиски фондови се во сопственост на членовите на пензиските фондови. Средствата се […]

Соопштение МАПАС обезбедува континуитет на работењето на  вториот и третиот пензиски столб преземајќи активни мерки за превенција од вирусот COVID 19

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС обезбедува континуитет на работењето на  вториот и третиот пензиски столб преземајќи активни мерки за превенција од вирусот COVID 19 Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека внимателно ги следи сите активности и препораки за заштита и спречување […]

ИОПС Работен документ за ефективна пензиска супервизија бр.34 – Дизајн и супервизија на проекции на пензии во 26 пензиски системи

Работниот документ ги опфаќа дизајнот и супервизијата на проекциите за пензии врз основа на истражување на 26 пензиски системи и дава преглед на клучните варијабли кои се користат при изготвување на проекциите на пензии. Пензиските супервизори се соочуваат со големи предизвици во однос на обезбедување на квалитетни проекции, изнаоѓање на соодветни методи за презентирање на […]

Е-МАПАС бр.34

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 34 на тема: „ИНФОРМИРАЈ СЕ И ТИ”

Седница на Советот на експерти (31.03.2020)

Советот на експерти одржа седница по електронски пат на 31.03.2020 година. Советот на експерти на одржаната седница одлучи да се одложуваат теренските контроли предвидени во Годишниот план за теренски контроли на Агенцијата за 2020 година додека важат мерките во Република Северна Македонија за борба против пандемијата Covid-19 (Корона вирус).

Соопштение за јавност

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека со цел заштита на членовите на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување воведе мерки за превенција и заштита на вработените и на членовите во согласност со мерките на Владата на РСМ за спречување на ширење на болеста COVID – 19 (Корона […]

ВАЖНО! Соопштение за јавноста

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС по добиените заклучоци, мерки и препораки од Владата на Република Северна Македонија, донесени на Петнаесеттата седница одржана на 10 март 2020 година, ја известува јавноста дека испитот за агенти на пензиските друштва организиран во мартовска сесија се одложува. Дополнително во согласност со понатамошните препораки и […]

Skip to content