Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Следната недела ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост

Следната недела, од 1 до 3 декември, ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските регулаторни институции во соработка со приватните финансиски компании. Конкретно, организаторите се Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално пензиско осигурување ‒ МАПАС и Агенцијата за супервизија на осигурување, […]

Во соработка со ИНФЕ-ОЕЦД и Министерството за финансии на Холандија се засилуваат активностите за спроведување на националната Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија

Работилница за успешно спроведување на Стратегијата: „Координирани напори за зајакнување на финансиската писменост во Северна Македонија“ Спроведувањето на првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија засилено напредува. Оттука, вчера и денес, финансиските регулатори од земјава предводени од Народната банка во рамките на Координациското тело за финансиска едукација и финансиска инклузија, заедно со Меѓународната […]

МАПАС на Денот за пензиска свесност -15 септември порачува: Информирајте се за својата пензиска заштеда уште додека сте млади!

Скопје, 15.09.2021 – Во рамки на својата мисија да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го одбележува Денот за пензиска свесност – 15 септември со низа активности чија цел […]

Одржана редовна седница на Комитетот за финансиска стабилност

Финансискиот систем е во добра состојба и е подготвен да им одговори и на идните предизвици. Меѓусекторската поврзаност на институционалните сегменти на системот и можноста за прелевање на ризиците од еден во друг сегмент се на ниско ниво. Исклучително важно за македонската економија е што сите расположливи показатели покажуваат дека секој од институционалните сегменти на […]

Соопштение за вредноста на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Агенцијата за супeрвизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, ja информира јавноста дека на ден 02.09.2021 година задолжителните пензиски фондови ја надминаа вредноста на нето средствата од 100 милијарди денари.

Усвоен Кодекс на добри практики за финансиска едукација – Координиран пристап на финансиските регулатори, приватниот и граѓанскиот сектор за поефикасна едукација

Координациското тело за финансиска едукација и финансиска инклузија, со коешто раководи Народната банка, а во коешто членуваат претставници на сите финансиски регулатори – Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), го усвои Кодексот на добри […]

Седница на Советот на експерти (31.08.2021)

Информација за 48-та седница на Советот на експерти, одржана на 31.08.2021 година Советот на експерти одржа седница на 31.08.2021 година и донесе: • Правилник за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд. Образложение: Со член 1 од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд се […]

Skip to content