Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional
Uncategorized @sq

Në bashkëpunim me INFE-OECD dhe Ministrinë e Financave të Holandës, po intensifikohen aktivitetet për implementim të Strategjisë kombëtare për Edukim Financiar dhe Përfshirje Financiare

Implementimi i Strategjisë së parë kombëtare për edukimin financiar dhe përfshirje financiare në mënyrë intensive po përparon. Kështu, dje dhe sot, rregullatorët financiarë të vendit të udhëhequr nga Banka Popullore në kuadër të Trupit koordinues për edukim financiar dhe përfshirje financiare, së bashku me Rrjetin ndërkombëtar për edukim financiar të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe […]

MAPAS në Ditën e Ndërgjegjësimit Pensional – 15 Shtator rekomandon: Informohuni për kursimet tuaja pensionale kur jeni ende të rinj!

Shkup, 15.09.2021 – Si pjesë e misionit të saj për të mbrojtur interesat e anëtarëve të fondeve pensionale dhe për ta inkurajuar zhvillimin e sigurimit pensional me financim kapital për ditë më të sigurta në pension, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me financim kapital- MAPAS shënon Ditën e Ndërgjegjësimit pensional – 15 Shtator me […]

Mbahet mbledhje e rregullt e Komitetit për stabilitet financiar

Sistemi financiar është në gjendje të mirë dhe i gatshëm t’u përgjigjet edhe sfidave të ardhshme. Lidhja ndërsektoriale e segmenteve institucionale të sistemit dhe mundësia që rreziqet të përhapen nga një segment në tjetrin janë të ulëta. Për ekonominë maqedonase është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë treguesit në dispozicion tregojnë se çdo segment institucional […]

U miratua Kodi i praktikave të mira për edukim financiar – Qasje e koordinuar e rregullatorëve financiar, sektorit privat dhe civil për edukim më efikas

Trupi Koordinues për Edukim Financiar dhe Përfshirjen Financiare, i kryesuar nga Banka Popullore, ku marrin pjesë përfaqësues të të gjithë rregullatorëve financiar – Banka Popullore, Ministria e Financave, Komisioni i Letrave me Vlerë (KLV), Agjencia për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS) dhe Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), miratuan Kodin e praktikave […]

U miratua Strategjia e parë nacionale për edukim financiar dhe inkluzion financiar

Kriza e koronës po çon drejt një epoke të transformimit të ekonomive tradicionale në ekonomi më të mençura, më të digjitalizuara, gjithëpërfshirëse dhe më të gjelbra. Në kushte të tilla, kur shërbimet fintek janë gjithnjë e më shumë pjesë e realitetit tonë, nevoja për një nivel më të lartë të shkrim-leximit financiar, si një parakusht […]

Është publikuar Raporti Statistikor tremujor nr. 61

Agjencia për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional -MAPAS, publikoi Raportin Statistikor Tremujor për tremujorin e parë në 2021. Në përputhje me Raportit Statistikor tremujor MAPAS e informon publikun e gjerë se gjendja 31.03 2021: • Numuri total i anëtarëve në fondi pensional obligues me financim të kapitalit është 534.462. • Numuri total i […]

Skip to content