Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Aktivitet për ndërgjegjësimin socijal – mbjellje të fidaneve në lokalitetin Miladinovci

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional – MAPAS, në vazhdimsi duke u përpjekur për avancimin e ndërgjegjësimit social dhe këtë vit vazhdon me zbatimin e planit për aktivitete. Në kuadër të këtij plani, MAPAS është angazhuar në akcion për mbjelljen e fidaneve me qëllim përmirësimin e mjedisit.
Jemi krenarë që të gjithë punonjësit tanë morën pjesë në këtë akcion të rëndësishëm. Në vendin Miladinovcit me përpjekje të përbashkëta mbollëm fidane të reja, të cilat do të kontribuojn për cilësi më të mirë të ajrit dhe mjedisin social në komunitetin tonë.
Besojmë se çdo hap i vogël për të mbrojtur natyrën është i rëndësishëm dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e kësaj përpjekjeje pozitive. Angazhimi ynë për qëndrueshmëri dhe përgjegjësi sociale vazhdon edhe në të ardhmen, së bashku me komunitetin tonë.

Skip to content