Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Politika e privatësisë

Është shumë e rëndësishme që ju të mbroni privatësinë tuaj kur përdorni Internet, si dhe të insistoni që faqet e internetit që vizitoni të respektojnë të drejtën tuaj për privatësi.

Ndër të tjera, kjo do të thotë që faqet e internetit duhet t’ju informojnë saktësisht se çfarë informacioni personal ata mbledhin për ju dhe për çfarë qëllimesh. Ata gjithmonë duhet të marrin pëlqimin tuaj para se të fillojnë të mbledhin, përpunojnë ose publikojnë informacionin tuaj personal.

Privatësia juaj respektohet plotësisht kur vizitoni faqen tonë të internetit. Ne nuk mbledhim informacione personale në lidhje me ju nëse nuk vendosni të na dërgoni një e-mail në të cilin vullnetarisht ofroni informacionin tuaj personal (emrin, mbiemrin, informacionin e kontaktit). Natyra e internetit është e tillë që ai në mënyrë pasive dhe automatike mbledh të dhëna për shprehitë e përdoruesve të internetit, të cilat identifikohen përmes adresave të tyre IP (Protokolli i Internetit). Këto adresa IP janë të ndryshme për secilin përdorues të Internetit dhe caktohen nga ofruesit e shërbimit të internetit. Vetëm adresa IP nuk mjafton për të identifikuar një person, por në bashkëpunim me ofruesit e shërbimit të internetit është e mundur të zbulohet saktësisht se për cilin person bëhet fjalë. Adresa IP konsiderohet si e dhënë personale dhe si e tillë është e mbrojtur me ligj.

Të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit që janë marrë për përpunimin e kërkesave dhe ankesave janë në dispozicion vetëm për punonjësit e MAPAS, dhe vetëm për qëllimin e mësipërm. Punonjësit e MAPAS-it janë ligjërisht të detyruar të mbajnë konfidencial të gjithë informacionin (përfshirë të dhënat personale) që do të merren gjatë kryerjes së detyrave të tyre.

MAPAS nuk mund të garantojë plotësisht privatësinë e komunikimeve elektronike, dhe për këtë arsye ju lutemi mos dërgoni të dhëna personale të ndjeshme përmes postës elektronike. Nëse është e nevojshme, dërgoni të dhëna të tilla me postë në adresën e shënuar në seksionin KONTAKT.

Regjistrat e serverit: serverat tanë regjistrojnë automatikisht informacionin e vizitës në faqen tonë të internetit. Këto regjistra janë tregues statistikorë që ne përdorim për të përmirësuar ueb-faqen, përmes së cilës ndjekim shprehitë dhe preferencat e vizitorëve në faqen tonë, në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e saj dhe shërbimet që ofron. Adresa juaj IP, lloji i shfletuesit të internetit, lloji i sistemit operativ, kohëzgjatja e vizitës në ueb-faqe dhe përmbajtja që shikoni regjistrohen si statistika të përgjithshme. Ne nuk i përdorim këto të dhëna së bashku me ndonjë të dhënë tjetër për të identifikuar individë të caktuar. Sidoqoftë, ne rezervojmë të drejtën t’i rishikojmë këto regjistra dhe të përdorim të dhënat e regjistruara në to për arsye sigurie, siç janë zbulimi i ndërhyrjeve në sistemin kompjuterik të MAPAS. Krahasimi i këtyre të dhënave me të dhënat që kanë ofruesit e shërbimeve të internetit (duke përdorur adresën IP) mund të identifikojë autorin e një krimi të tillë.

“Cookies” janë skedarë të vegjël tekstual që ruhen në kompjuterin tuaj për të monitoruar lëvizjen e shfletuesit tuaj nga faqja e internetit. Në ueb-faqen MAPAS ekziston vetëm një lloj “Cookies” që zhduken pasi shfletuesi të jetë fikur, ndryshe nga ato që mbeten të ruajtura në kompjuterin tuaj për vite ose madje dekada. Me ndihmën e skedarëve të tillë MAPAS monitoron lëvizjen e vizitorëve në ueb-faqe pas saj, dhe kështu mbledh të dhëna se si të përmirësojë dhe optimizojë funksionalitetin e ueb-faqes. Këto skedarë nuk kanë të bëjnë me informacionin tuaj personal që na e keni dhënë.

Skip to content