Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Pjesëmarrja e punonjësve të MAPAS-it në garën e “Zegin Spektraton”

Në kuadër të aktiviteteve për promovimin e përgjegjësisë shoqërore, punonjësit e Agjencisë për Mbikëqyrje të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional – MAPAS morën pjesë në një garë vrapi të organizuar nga Zegin.

Kjo garë u realizua më 9 qershor me titull: Zegin Spektraton ose Gara e heronjve në të gjitha ngjyrat”. Mjetet nga secili kotizim të dhurohen nga “Dr. Verica Mehanxhiska” në Shoqatën “Në botën time”, për të ndërtuar më shpejtë qendrën e parë ditore në rajon për adoleshentët dhe të rinjtë me spektër autik dhe zhvillim atipik.

 

Skip to content