Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Kontrollo në cilin fond penzional të detyrueshëm je anëtar!

Pajtohem me politikën e privatësisë

* Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e përcaktuar më sipër, duke kontrolluar shpërndarjen në një fond të detyrueshëm pensioni.

Skip to content