Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Publikohet Raporti Statistikor Tremujor nr.73

Agjencia për Mbikëqyrjen e Financimit Kapital të Sigurimit Pensional – MAPAS publikoi Raportin Statistikor Tremujor për tremujorin e katërt të vitit 2024.

Sipas raportit të tremujorit të parë në vitin 2024:

  • Numri i përgjithshëm i anëtarëve në fondet e pensioneve të detyrueshme është 597.510.
  • Numri i përgjithshëm i anëtarëve në fondet e pensioneve vullnetare është 31.500.
  • Mjetet neto të fondeve pensionale të detyrueshme arrijnë në 143,39 miliardë denarë.
  • Mjetet neto të fondeve pensionale vullnetare arrijnë në 3,78 miliardë denarë.
  • Shuma totale e kontributeve të paguara në fondet pensionale të detyrueshme në tremujorin e katërt të vitit 2024 është 3,55 miliardë denarë.
  • Shuma totale e kontributeve të paguara në fondet pensionale vullnetare në tremujorin e katërt të vitit 2024 është 93,43 milionë denarë.

Raporti statistikor tremujor nr.73, 31.1.2024 gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://mapas.mk/wp-content/uploads/2024/04/kvartalen-statistichki-izvestaj-73_31122024_web_alb.pdf

Skip to content