Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Седница на Советот на експерти (28.01.2021)

Информација од 40-та седница на Советот на експерти, одржана на 28.01.2021 година Советот на експерти одржа седница на 28.01.2021 година.

Известување за спроведување испит за агенти на пензиските друштва во февруарска сесија

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи во следните термини: 2.2.2021 (вторник) година со почеток од 13:30 – 15:30 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО); 3.2.2021 (среда) година со почеток од 13:30 […]

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.60

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за четвртиот квартал во 2020 година. Согласно Кварталниот статистички извештај МАПАС ја информира пошироката јавност дека со состојба 31.12.2020 година: • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 529.983. • Вкупниот број на членови во доброволно […]

Седница на Советот на експерти (28.12.2020)

Информација од 39-та седница на Советот на експерти, одржана на 28.12.2020 година Советот на експерти одржа седница на 28.12.2020 година и донесе: 1. Годишен план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за теренска контрола за 2021 година. Советот на експерти даде одобрение на: 1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за […]

Соопштение за членовите на задолжителните пензиски фондови

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност за извршена корекција на индивидуалните сметки на членовите во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. Поради утврден технички проблем во процесот на распределба на придонесот за ПИО, институциите во пензискиот систем во септември и октомври 2020 година пристапија кон анализа и отстранување на […]

Седница на Советот на експерти (03.12.2020)

Информација од 38-та седница на Советот на експерти, одржана на 03.12.2020 година Советот на експерти одржа седница на 03.12.2020 година и донесе: Правилник за измена и дополнување на Правилникот за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот. Образложение: Со измената на Правилникот за известување на Агенцијата […]

Известување за спроведување испит за агенти во декемвриска сесија

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 10.12.2020 (четврток) година со почеток во: 08:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво); 10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од КБ Прво […]

Skip to content