Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Kontaktoni një agjent të kompanive të pensioneve

Kompania e pensioneve mund të kryejë veprimtari të marketingut në fondin e pensionit të detyrueshëm në hapësirat e saj dhe në hapësirat e bashkëpunëtorëve të saj të biznesit për marketing. Një bashkëpunëtor biznesi për marketingun e një kompanie për administrimin e fondeve të pensionit të detyrueshëm dhe vullnetar mund të jetë një bankë ose një kompani e sigurimeve.

Nëse dëshironi të kontaktoni një agjent të kompanisë pensionale, për të marrë më shumë informacion që ju intereson, klikoni në kompaninë tuaj të pensionit:

Skip to content