Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Ponder

2023 SAVA KB Prv TRIGLAV
Janar 37,55% 39,18% 23,27%
Shkurt 38,87% 37,42% 23,71%
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor
2022 SAVA KB Prv TRIGLAV
Janar 33,86% 35,09% 31,05%
Shkurt 33,95% 35,00% 31,05%
Mars 34,12% 34,86% 31,02%
Prill 33,95% 34,74% 31,31%
Maj 36,57% 37,63% 25,80%
Qershor 36,87% 37,66% 25,47%
Korrik 38,03% 39,04% 22,93%
Gusht 36,74% 37,40% 25,86%
Shtator 37,30% 38,41% 24,29%
Tetor 38,13% 39,50% 22,37%
Nëntor 36,95% 38,30% 24,75%
Dhjetor 36,47% 37,80% 25,73%
2021 SAVA KB Prv TRIGLAV
Janar 35,21% 36,22% 28,57%
Shkurt 35,26% 36,14% 28,60%
Mars 35,22% 36,06% 28,72%
Prill 34,72% 35,88% 29,40%
Maj 34,70% 35,83% 29,47%
Qershor 34,59% 35,68% 29,73%
Korrik 34,42% 35,46% 30,12%
Gusht 34,34% 35,45% 30,21%
Shtator 34,17% 35,30% 30,53%
Tetor 34,29% 35,43% 30,28%
Nëntor 34,01% 35,25% 30,74%
Dhjetor 33,96% 35,22% 30,82%
2020 САВА КБ Прв ТРИГЛАВ
Janar 33,37% 33,30% 33,33%
Shkurt 33,31% 33,36% 33,33%
Mars 33,39% 33,28% 33,33%
Prill 33,73% 32,94% 33,33%
Maj 36,98% 36,59% 26,43%
Qershor 36,64% 36,46% 26,90%
Korrik 36,55% 36,36% 27,09%
Gusht 36,30% 36,34% 27,36%
Shtator 35,90% 36,25% 27,85%
Tetor 36,00% 36,28% 27,72%
Nëntor 36,12% 36,55% 27,33%
Dhjetor 35,49% 36,16% 28,35%
2019 САВА КБ Прв ТРИГЛАВ
Janar 49,76% 50,24%
Shkurt 49,75% 50,25%
Mars 49,97% 50,03%
Prill 33,26% 33,40% 33,34%
Maj 33,01% 33,66% 33,33%
Qershor 33,01% 33,66% 33,33%
Korrik 33,16% 33,51% 33,33%
Gusht 33,13% 33,54% 33,33%
Shtator 33,28% 33,39% 33,33%
Tetor 33,30% 33,37% 33,33%
Nëntor 33,34% 33,33% 33,33%
Dhjetor 33,38% 33,29% 33,33%
2018 САВА КБ Прв
Janar 50,36% 49,64%
Shkurt 50,67% 49,33%
Mars 50,73% 49,27%
Prill  50,67%  49,33%
Maj 50,71% 49,29%
Qershor 50,51% 49,49%
Korrik 50,59% 49,41%
Gusht 50,56% 49,44%
Shtator 50,26% 49,74%
Tetor 49,86% 50,14%
Nëntor 50,09% 49,91%
Dhjetor 49,74% 50,26%
2017 НПФ КБ Прв
Janar 50,19% 49,81%
Shkurt 50,22% 49,78%
Mars 50,20% 49,80%
Prill 50,10% 49,90%
Maj 49,89%  50,11%
Qershor 50,23% 49,77%
Korrik  50,09%  49,91%
Gusht  50,06%  49,94%
Shtator 50,11% 49,89%
Tetor 50,38% 49,62%
Nëntor 50,47% 49,53%
Dhjetor 50,48% 49,52%
2016 НПФ КБ Прв
Janar 51,53% 48,47%
Shkurt 51,58% 48,42%
Mars  51,52% 48,48%
Prill  51,50%  48,50%
Maj  51,40%  48,60%
Qershor 51,38% 48,62%
Korrik  51,32%  48,68%
Gusht 51,23% 48,77%
Shtator 51,29% 48,71%
Tetor 48,68% 51,32%
Nëntor 48,68% 51,32%
Dhjetor 48,51% 51,49%
2015 НПФ КБ Прв
Janar 48,67% 51,33%
Shkurt 49,11% 50,89%
Mars 49,35% 50,65%
Prill 49,39% 50,61%
Maj 50,23% 49,77%
Qershor 50,14% 49,86%
Korrik 50,58% 49,42%
Gusht 50,26% 49,74%
Shtator 50,87% 49,13%
Tetor 51,25% 48,75%
Nëntor 51,50% 48,50%
Dhjetor 51,53% 48,47%
2014 НПФ КБ Прв
Janar 49,30% 50,70%
Shkurt 48,99% 51,01%
Mars 49,00% 51,00%
Prill 49,27% 50,73%
Maj 49,07% 50,93%
Qershor 49,09% 50,91%
Korrik 49,18% 50,82%
Aвгуст 49,18% 50,82%
Shtator 48,60% 51,40%
Tetor 49,05% 50,95%
Nëntor 49,10% 50,90%
Dhjetor 49,28% 50,72%
2013 НПФ КБ Прв
Janar 50,43% 49,57%
Shkurt 50,43% 49,57%
Mars 50,43% 49,57%
Prill 48,89% 51,11%
Maj 48,86% 51,14%
Qershor 48,95% 51,05%
Korrik 48,85% 51,15%
Gusht 48,65% 51,35%
Shtator 48,46% 51,54%
Tetor 48,37% 51,63%
Nëntor 48,50% 51,50%
Dhjetor 49,12% 50,88%
2012 НПФ КБ Прв
Janar 51,86% 48,14%
Shkurt 51,54% 48,46%
Mars 51,22% 48,78%
Prill 51,26% 48,74%
Maj 51,42% 48,58%
Qershor 51,77% 48,23%
Korrik 51,53% 48,47%
Gusht 51,51% 48,49%
Shtator 51,38% 48,62%
Tetor 48,95% 51,05%
Nëntor 48,81% 51,19%
Dhjetor 48,69% 51,31%
2011 НПФ КБ Прв
Janar 47,06% 52,94%
Shkurt 47,89% 52,11%
Mars 48,40% 51,60%
Prill 48,56% 51,44%
Maj 49,65% 50,35%
Qershor 49,83% 50,17%
Korrik 50,31% 49,69%
Gusht 50,21% 49,79%
Shtator 50,89% 49,11%
Tetor 51,76% 48,24%
Nëntor 51,79% 48,21%
Dhjetor 52,10% 47,90%
2010 НПФ КБ Прв
Janar 48,84% 51,16%
Shkurt 47,86% 52,14%
Mars 47,78% 52,22%
Prill 48,33% 51,67%
Maj 48,28% 51,72%
Qershor 47,13% 52,87%
Korrik 47,70% 52,30%
Gusht 47,83% 52,17%
Shtator 46,48% 53,52%
Tetor 46,90% 53,10%
Nëntor 47,69% 52,31%
Dhjetor 48,14% 51,86%
2009 НПФ КБ Прв
Janar 35,40% 64,60%
Shkurt 37,66% 62,34%
Mars 35,43% 64,57%
Prill 34,04% 65,96%
Maj 35,17% 64,83%
Qershor 41,26% 58,74%
Korrik 41,16% 58,84%
Gusht 39,91% 60,09%
Shtator 39,69% 60,31%
Tetor 50,57% 49,43%
Nëntor 50,84% 49,16%
Dhjetor 51,89% 48,11%
2008 НПФ КБ Прв
Gusht 46,82% 53,18%
Shtator 46,12% 53,88%
Tetor 44,66% 55,34%
Nëntor 39,30% 60,70%
Dhjetor 35,42% 64,58%
Skip to content