Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Statistika

Nr.68
31.12.2022
Nr.67
30.09.2022
Nr.66
30.06.2022
Nr.65
31.03.2022
Nr.64
31.12.2021
Nr.63
31.09.2021
Nr.62
30.06.2021
Nr.61
31.03.2021
Nr.60
31.12.2020
Nr.59
30.09.2020
Nr.58
30.06.2020
Nr.57
31.03.2020
Nr.56
31.12.2019
Nr.55
30.09.2019
Nr.54
30.06.2019
Nr.53
31.03.2019
Nr.52
31.12.2018
Nr.51
30.09.2018
Nr.50
30.06.2018
Nr.49
31.03.2018
Nr.48
31.12.2017
Nr.47
30.09.2017
Nr.46
30.06.2017
Nr.45
31.03.2017
Nr.44
31.12.2016
Nr.43
30.09.2016
Nr.42
30.06.2016
Nr.41
31.03.2016
Nr.40
31.12.2015
Nr.39
30.09.2015
Nr.38
30.06.2015
Nr.37
31.03.2015
Nr.36
31.12.2014
Nr.35
30.09.2014
Nr.34
30.06.2014
Nr.33
31.03.2014
Nr.32
31.12.2013
Nr.31
30.09.2013
Nr.30
30.06.2013
Nr.29
31.03.2013
Nr.28
31.12.2012
Nr.27
30.09.2012
Nr.26
30.06.2012
Nr.25
31.03.2012
Nr.24
31.12.2011
Nr.23
30.09.2011
Nr.22
30.06.2011
Nr.21
31.03.2011
Nr.20
31.12.2010
Nr.19
30.09.2010
Nr.18
30.06.2010
Nr.17
31.03.2010
Nr.16
31.12.2009
Nr.15
30.09.2009
Nr.14
30.06.2009
Nr.13
31.03.2009
Nr.12
31.12.2008
Nr.11
30.09.2008
Nr.10
30.06.2008
Nr.9
31.03.2008
Nr.8
31.12.2007
Nr.7
30.09.2007
Nr.6
30.06.2007
Nr.5
31.03.2007
Nr.4
31.12.2006
Nr.3
30.09.2006
Nr.2
30.06.2006
Nr.1
31.03.2006
Skip to content