Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Misioni dhe vizioni

Misioni i MAPAS është të mbrojmë interesat e anëtarëve dhe anëtarëve të pensionuar të fondeve pensionale dhe të nxisim zhvillimin e financimit kapital të sigurimit pensional për shkak të ditëve të sigurta pensionale.

Vizioni i MAPAS është të njihemi si institucion i pavarur, profesional dhe transparent e cila mbron dhe promovon sistemin pensional

Skip to content